ZDRAŽILOVÁ, A. Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Biela, Renata

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bogáňová, Ida

Navrhovaná známka

eVSKP id 95787