PLHÁK, J. Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 95591