SVITÁK, T. Domov pokojného stáří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Řezníček, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 95669