KRACÍK, P. Hodnocení přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Masaryk, Michal

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Kořista, Milan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89401