ŠPŮREK, J. Textilní štěrbinová anténa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Cílem diplomové práce Jana Špůrka bylo navrhnout anténní pole štěrbinových zářičů s kruhovou polarizací. Pole mělo být navrženo na trojrozměrném textilu, kovové plochy měly být vyrobeny sítotiskem ke stříbrné pasty. Student po úvodních numerických studiích navrhl několik řad kruhových štěrbin. Pro jednotlivé anténní řady byly navrženy napájecí sítě vlnovodů integrovaných do textilu a přechody mezi koaxiálními vedeními a vlnovody. Vybraná anténní řada byla realizována a výsledky měření byly porovnány se simulací. Zadání práce tak bylo beze zbytku splněno. Student na projektu pracoval soustavně, samostatně a se zájmem. Výsledek práce tomu odpovídá. Práci hodnotím známkou A/95.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Polívka,, Milan

Viz přiložený soubor.

Navrhovaná známka
B
Body
81

eVSKP id 93462