TEJML, L. Netizens [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Krekovič, Slavomír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šrámek,, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 92956