POSPÍŠIL, T. Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Student řešil problematiku „Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení“. Bakalářská práce byla řešena a koordinována ve spolupráci s firmou SANMINA-SCI Czech Republic, Brno. Student se poměrně rychle a samostatně orientoval v řešené problematice. Student navrhl a zpracoval metodiku, provedl navlhání dodaných vzorků, vysoušení vzorků s průběžným měřením hmotnosti. Při řešení bakalářské práce prokázal student vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Student pravidelně konzultoval řešenou problematiku. Znalosti získané studiem tuzemské i zahraniční odborné literatury student v široké míře uplatnil při řešení a zpracování bakalářské práce. V teoretické i praktické části, student používal firemní interní předpisy a inspiroval se i doporučeními zahraničních norem. Bakalářská práce byla poměrně náročná jak časově, tak i na koordinaci experimentů prováděných na FEKT a ve firmě SANMINA-SCI. Rozsah zadání bakalářské práce splnil student v požadovaném rozsahu a v rámci technických možností.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Tomáš, Bžoněk

posudek v příloze

Navrhovaná známka
A
Body
94

eVSKP id 94670