SIKORA, M. Inovace systému chlazení točivých elektrických strojů s využitím CFD metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Ctirad

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Navrhovaná známka

Kotrba,, Vít

Navrhovaná známka

Sháněl, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 47197