CIMBÁLNÍK, J. Detekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurák, Pavel

viz hodnocení ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kremláček, Jan

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Jiruška,, Přemysl

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 96156