LOŠÁK, P. Optimalizace modálního tlumení lopatek vysokotlakých stupňů parních turbín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Malenovský, Eduard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zeman,, Vladimír

Navrhovaná známka

Pešek, Luděk

Navrhovaná známka

Kellner,, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 47198