HOLUBEC, P. Analýza útoků s využitím mobilního zařízení Pwn Phone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Aron, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96628