NOSKO, S. Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Musil, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96257