KOMPOVÁ, R. Akcelerace algoritmů Lattice-Boltzmann pro modelování toku krve v mozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kešner, Filip

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96443