HRABEC, P. Inkrementální načítání dokumentů v zobrazovacím stroji HTML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96236