KRATOCHVÍL, J. Nástroj pro podporu komunikace externích účastníků akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96336