KUČERA, J. Filtrace paketů ve 100 Gb sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96342