RAJCA, T. Modelování protokolů pro management na úrovni L2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Marcel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96482