VĚČOREK, D. Mobilní aplikace s predikcemi výsledků e-Sports utkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Szentandrási, István

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 96534