SEKLETÁR, M. Rozšíření projektu Systemd-boot o podporu protokolu Secure Boot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 96375