NESVADBA, M. Inteligentní testovací procedury nízkonapěťových trakčních pohonů s asynchronními motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Singule, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Navrhovaná známka

Novák, Jaroslav

Navrhovaná známka

Duroň,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 47184