DVOŘÁKOVÁ, S. The Qualitative and Numerical Analysis of Nonlinear Delay Differential Equations [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Čermák, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Baštinec, Jaromír

Navrhovaná známka

Šremr,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 47182