CVRČEK, D. Kniha jízd vozidel malé logistické firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šebek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 96600