SKÁLA, M. Systém pro správu virtuálních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dolíhal, Luděk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zachariášová, Marcela

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 96407