LUKS, T. Okrajové podmínky ve válcovací mezeře při válcování za tepla a za studena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horský, Jaroslav

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pernis,, Rudolf

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Hajduk, Daniel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89411