BÓNOVÁ, K. Analýza šíření trhliny pomocí J-integrálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Eliáš, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Květoň, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 97123