KUBEŠ, P. Pokročilé vyhodnocení lomových testů vybraných horninových těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Veselý, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97390