LUKÁŠKOVÁ, M. Možnosti urychlování odležování cihlářských výrobních směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stančík,, Hynek

Navrhovaná známka

eVSKP id 97421