KOVÁŘ, O. Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Andělová, Pavla

Navrhovaná známka

eVSKP id 97365