NOVOTNÁ, L. Porovnání nákladů výstavby rodinného domu z různých stavebních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 97509