KLADIVOVÁ, T. Řízení materiálu a zásob ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tuscher, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 97327