VĚTROVCOVÁ, P. Předběžný stavebně statický průzkum vodorovných nosných konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmid, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Heřmánková, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 97738