NGUYEN, M. Forsterit a možnosti jeho syntézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršnerová, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 97500