PANENKOVÁ, M. Současný vývoj UHPC betonů a ověření vybraných vlastností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Klára

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlmajer, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 97528