VÍT, M. Bytový dům Kratochvilka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Karlík, Štěpán

Navrhovaná známka

eVSKP id 97741