ŠTERCOVÁ, K. Cena variantních změn minidomu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Prášek, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 97692