KOVÁČOVÁ, M. Rodinná vila ve stráni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Drobeček, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chládek, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97363