HÁJKOVÁ, K. Marketing prodeje nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pešková, Kateřina

Navrhovaná známka

eVSKP id 97211