FIEDLER, L. Lomové chování trubkových polyolefinů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hutař, Pavel

Navrhovaná známka

Kučera, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 47176