JÍROVCOVÁ, K. Rodinný dům, Skrýchov u Malšic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Soudek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 97293