DAXNEROVÁ, J. Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Žoužela, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zubík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 97158