DOBROVOLNÝ, M. Přístavba základní školy Kuřim, stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rychtecký, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 97165