MELOUNOVÁ, M. Rodinný dům, Kojetín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žižková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 97457