VALÁŠEK, J. Biomechanická studie obličejového skeletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janíček, Přemysl

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Horyl, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 98169