SCHWARZER, E. Studium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmo-chemickou předúpravou povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šanovec, Jan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Rusz, Stanislav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 98144