ŠEBEK, F. Ductile Fracture Criteria in Multiaxial Loading – Theory, Experiments and Application [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horyl, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Španiel, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 98156