TRCHALÍK, R. Síťová architektura a propojování vestavěných systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Švéda, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drábek, Vladimír

Navrhovaná známka

Srovnal, Vilém

Navrhovaná známka

eVSKP id 99838