HENZL, M. Bezpečnost protokolů bezkontaktních čipových karet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rosa, Tomáš

Navrhovaná známka

Staudek, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 99828