HOMOLIAK, I. Detekce Útoků v Síťovém Provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čeleda, Pavel

Navrhovaná známka

Ochoa,, Martín

Navrhovaná známka

eVSKP id 99837