BAŘINA, D. Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kälviäinen, Heikki

Navrhovaná známka

Sojka, Eduard

Navrhovaná známka

eVSKP id 99826