KAJAN, R. Zpracování multimediálních dat v heterogenním distribuovaném prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ferko,, Andrej

Navrhovaná známka

Míkovec, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 99833